na

Osób online: 1
stat4u


 Archiwum strony [2010 - 2016]

Oferta Przedszkola
Przedszkole „ Jak u Mamy” zostało utworzone w roku 2010 na murach dawnej szkoły z 170-letnią tradycją.Przedszkole położone jest w miejscowość Chorzemin, która znajduje się 3 km od Wolsztyna. W tej zacisznej i przyjaznej wiosce, jest możliwość długich spacerów po bezpiecznych szlakach zarówno przyrodniczych jak i w pobliżu wioski. W roku 2011 została ogłoszona ankieta na stronie internetowej placówki w celu wyboru nazwy dla przedszkola. Wyborem Rodziców, naszych wychowanków i chorzemińskiej społeczności od czerwca 2011 roku placówka nosi nazwę „ Jak u Mamy”. 
Zapewniamy:
*Pobyt dzieci 9-godzinny / od 6.30-15.30 lub 7.00-16.00/.
*Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
*Organizację imprez okolicznościowych związanych z pracą placówki takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, Powitanie wiosny, Święto Rodziny oraz wiele innych.
 
Dzieciom:
*Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale do zajęć i zabaw, duży i bezpieczny ogród
*Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy
*Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia
*Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
*Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
*Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole
*Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców
*Opiekę specjalistyczną w zakresie terapii pedagogicznej i logopedii
*Życzliwą i miłą atmosferę
*Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy
 
Rodzicom:
*Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki
*Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
*Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
*Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców
 
 
Co jest dla nas ważne?
*Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych,fantazji i wyobraźni dziecięcej
*Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
*Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
*Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
*Wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
*Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
*Dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
*Kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
*Kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
*Tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
*Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodów
*Tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
*Podstawę programową wychowania przedszkolnego
*Miesięczne plany pracy poszczególnych grup 
*Program ekologiczno-zdrowotny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
*Program "Bezpieczne Przedszkole" 
*Programy proekologiczne i prozdrowotne dedykowane dzieciom
*współpracę z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami /Nadleśnictwo,Policja, ZHP ,KGW, MLKS "Orkan" Chorzemin, Rada Sołecka, Koło Łowieckie "Diana",  i inne/ 
 Z powodu pandemii Sars-Cov-2 Przedszkola działa zgodnie z wytycznymi MZ, GISi  i MEN - w placówce obowiązują procedury i regulaminy zgodne z wytycznymi obowiązujące pracowników przedszkola, rodziców i osoby odwiedzające placówkę.

Przedszkole w Chorzeminie www.ppchorzemin.pl 2010 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach,
pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .